Agendapagina
« vorige  |  juni 2017  |  volgende »

Woensdag 7 juni 2017 Bijbelgespreksgroep Noorderbeemden
Locatie: Cannaertserf 47, Breda
Tijdstip: 20.00 uur

Op woensdag 7 juni komt de Bijbelgespreksgroep weer bij elkaar.
We lezen Filippenzen 4 vers 10-23 en kunnen ontdekken dat wij elkaar nodig hebben om elkaar te bemoedigen en voor elkaar te bidden. Welke rol speelt Christus hierin?
We zijn welkom bij Evelien de Kruijff, Cannaertserf 47, om 20:00 uur.
Informatie: Koos van Harmelen, 
Tel: 076 - 2000117 / 06 - 55 62 53 36

 

 

Zaterdag 10 juni 2017 HB Squad 076
Locatie: Gelredome, Arnhem
Prijs: € 5,-

Op zaterdag 10 juni gaan wij naar de EO-jongerendag gaan in het Gelredome in Arnhem. Geef je snel op bij Mark of Amanda. We zoeken hiervoor nog 2 begeleiders die ons in hun auto kunnen meenemen en de hele dag meemaken! Wees er snel bij! (Graag een mailtje aan )

 

Zondag 18 juni 2017 t/m vrijdag 30 juni 2017 Vervangen gekleurde ramen
Locatie: Lucaskerk, Tweeschaar 125 te Breda

Dit project wordt uitgevoerd van maandag 19 juni 2017 t/m vrijdag 30 juni 2017. In het weekend 24 en 25 juni 2017 gaan de geplande kerkelijke vieringen gewoon door. Voor vergaderingen en inloop blijven zaal Bolwerk en Herberg beschikbaar. Voor het uit- en inruimen van de ruimte vragen we wat hulp. Lees verder over de tijdstippen waarop wat extra handen gewenst zijn:

lees meer »

 

Donderdag 22 juni 2017 Gemeenteavond beroepingswerk
Locatie: Kraaiennest, Tweeschaar 12, Breda
Tijdstip: 20.00 uur

Onze beroepingscommissie is na een intensieve periode tot een unaniem (!) besluit gekomen m.b.t. de voordracht van een nieuwe predikant. De kerkenraad neemt het advies van de commissie over en nodigt u graag uit voor een extra gemeenteavond om deze predikant voor te dragen ter verkiezing.
De gemeenteavond is op donderdag 22 juni om 20.00u in sociaal-cultureel centrum ’t Kraaienest (Tweeschaar 12, tegenover de Lucaskerk). Uiteraard zal de beroepingscommissie een toelichting geven op haar keuze en vragen beantwoorden. De voorgedragen predikant zal zelf ook aanwezig zijn om zich aan u voor te stellen.
Als tenminste tweederde van de aanwezige stemgerechtigde leden (alle leden van 18 jaar en ouder) instemt met de voordracht, zal de kerkenraad zo spoedig mogelijk een beroep uitbrengen.
We hopen u te zien op 22 juni!
 
Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,
ds. Ton van Prooijen (wnd. scriba)

 

Vrijdag 23 juni 2017 Kerkennacht
Locatie: Markuskerk en Michaelkerk, Hooghout Breda
Tijdstip: 20.30 uur

Klik hier voor de flyer.
Kerkennacht op 23 juni: de Lutherdeur
Op vrijdag 23 juni vindt op veel plaatsen in Nederland de Kerkennacht plaats (het grootste oecumenische evenement van Nederland!). Breda doet ook weer mee. Onze eigen Raad van Kerken organiseert de kerkennacht dit jaar in de Markuskerk en de Michaelkerk.  De jongeren van de Squad komen in elk geval, voor theatergroep Message, om 20.30u in de Markuskerk (‘theater met een missie’ door jongeren uit Dongen). Luther heeft zich, vanwege alle drukte dit jaar, moeten verontschuldigen, maar zijn vrouw Katharina zal aanwezig zijn bij de opening… De hele avond staat er een Lutherdeur waarop iedereen haar/zijn stelling over de kerk kwijt kan. Het landelijke thema is ‘Méér dan een dak!’.  In welk opzicht is de kerk voor jou ‘meer dan een dak’? Of: wat zou er moeten veranderen zodat het voor jou, of voor anderen, ‘meer dan een dak’ wordt? Het zou leuk zijn als je van te voren alvast even nadenkt over je eigen stelling. Kijk ook even op Youtube (zoektermen: ‘kerkennacht’ en ‘meer dan een dak’) voor een mooi filmpje dat voor de Kerkennacht is gemaakt bij een gedicht van Rob van Uden.
Ton van Prooijen

 

Zondag 25 juni 2017 Wijkfestival Haagse Beemden
Locatie: Lucaskerk, Tweeschaar 125 te Breda
Tijdstip: 10.00 uur  - 18.00 uur

lees meer »