Diaconaat

werkgroep diaconaat
Diaconaat

Het begint met hart hebben voor mensen in knelsituaties, hen zien, hen horen in hun eenzaamheid of andere vormen van armoede.
Er samen met hen aan werken, dat zij tot hun recht kunnen komen, oorzaken leren zien en helpen tegen te gaan. Diaconaat is gericht op menswaardig leven, wereldwijd.
 
Van oudsher heeft het palet van de zes werken van barmhartigheid, waarvan Mattheüs 25 (vers 31 – 46) over vertelt, een geweldige invloed gehad op de motivatie tot en de uitvoering van het diaconaat. Ze omvatten: het voeden van hongerigen, het laven van dorstigen, het huisvesten van vreemdelingen, het kleden van naakten, het bezoeken van zieken en van gevangenen. In het jodendom gaan deze zes werken vergezeld van een zevende, te weten: het begraven van doden.
 
Deze 6 werken zijn – geprojecteerd naar deze tijd – te vertalen naar:

  • Zorg en aandacht:
  • Armoede (begeleiding & -bestrijding) Zie document hulpprotocol
  • Ouderen- en gehandicaptenzorg
  • Eredienst
  • Zending & Werelddiaconaat
  • Vredesweek & Pasen (40 – dagentijd)
  • Amnesty International
  • Adoptiekinderen
  • Vluchtelingenwerk
  • Jongerendiaconaat
terug