Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Breda, Lucaskerk
 
 
Sectieteam

moderamen wijkkerkenraad
Sectieteam

Mailadressen:

Predikant: ds. Marlies Schulz:  (T. 040-2417664)

Voorzitter: Kees Meijll

Scriba: Peter Jan Plooy


 

lees meer »
 
De werkgroep Pastoraat

werkgroep pastoraat
De werkgroep Pastoraat

Een verzoek kunt u doorgeven aan Korrie Bos mail: T. 076-5991521, of aan Corrie de Zwart mail: T. 076-5710257

lees meer »
 
Diaconaat

werkgroep diaconaat
Diaconaat

Het wezen van het diaconaat is het 'er zijn voor de ander'. Het Woord en onze woorden dienen telkens weer omgezet te worden in daden.
De werkgroep Diaconie bestaat uit de volgende leden: Cocky van Poppel, Connie Kapteijn, Hanny Gras, Pico Rozendaal en Marc de Zwart

lees meer »
 
Facilitair

facilitaire werkgroep
Facilitair

Facilitair

De facilitaire werkgroep is verantwoordelijk voor de financiën van de NoorderBeemden, en voor het beheer van de Lucaskerk.

lees meer »
 
Vieren

werkgroep vieren
Vieren

De werkgroep vieren houdt zich inhoudelijk bezig met de vieringen en coördineert en faciliteert alles wat met de vieringen te maken heeft. Dat betreft ondermeer het jaarrooster van de vieringen, (gast-)predikanten, lectoren en de muzikale ondersteuning. Daarnaast evalueert de werkgroep de vieringen.

lees meer »
 
Leren en ontmoeten

werkgroep leren en ontmoeten
Leren en ontmoeten

De werkgroep

Leren: Mensen ondersteunen en stimuleren om zichzelf en elkaar. te verstaan in het licht van het evangelie.

Ontmoeten: mogelijkheden scheppen voor mensen om de Ander en de ander te ontmoeten.
 

lees meer »
 
Communicatie

werkgroep P.R. en communicatie
Communicatie

Communicatie

De werkgroep 'P.R.en communicatie' doet voorstellen voor communicatie binnen de wijkgemeente, met de wijdere kerkgemeenschappen en naar de media.

lees meer »
 
Jeugd Jeugd

Voor inlichtingen over de jongerenactiviteiten verwijzen wij naar de speciale jongerenpagina van de Protestantse Gemeente te Breda. 
Je kunt deze vinden via deze link.

 

 
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 30-04-2017 om 10.45
meer details

HB Squad 076
datum en tijdstip 12-05-2017 om

meer details

Kerkwerkersbijeenkomst
datum en tijdstip 13-05-2017 om 16.00 uur
meer details

 
Nieuw Beleidsplan Protestantse Gemeente Breda
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor onze gemeente (voor 2017-2020). Op de kleine kerkenraadsvergadering van 6 april is de voorlopige versie besproken. Die ligt nu ook ter inzage voor de gemeente. U kunt het stuk inzien via deze link. Tot 20 mei kunt u op- en aanmerkingen via de mail doorgeven aan de plaatsvervangend scriba: . Op  15 juni zal de kleine kerkenraad zich er opnieuw over buigen, waarna het beleidsplan definitief zal worden vastgesteld in de vergadering van de grote kerkenraad op 26 juni.
 
 
Flimpje over ons jeugdwerk
Volg deze link voor het filmpje!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.