Langs deze weg kunt u zich inschrijven voor de maaltijd, vooafgaande aan de eerstvolgende Leerhuisavond. De maaltijd begint om 18.00 uur en de kosten bedragen € 5,-Naam:  
Aantal personen:  
Naam:  
Email: *