Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Breda, Lucaskerk
 
 
Als gemeente

Als gemeente

Doorgaan met bouwen in vertrouwen. Dat is ons motto. We hebben vertrouwen in de goede God dat Hij ons zal inspireren en nabij zal zijn bij het werk in Zijn kerk, zodat we door kunnen gaan, ondanks crises in de wereld en in de kerk. We hebben ook vertrouwen in de gemeenteleden van de wijkgemeente, dat zij mee willen bouwen aan onze kerk en hun verantwoordelijkheid daarvoor zullen oppakken. ‘Bouwen’ betekent voor ons ook: anders (meer, groter, dieper) worden dan we nu zijn.  

 
Groeigroep Groeigroep

Groeigroep Noorderbeemden

De Groeigroep Noorderbeemden bestaat uit een aantal personen die regelmatig bij elkaar komen om met elkaar te praten over hun geloof.
 

lees meer »
 
Catechese Catechese

Voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool wordt sinds enkele jaren basiscatechese aangeboden.
Voor de jongeren van 12/13 jaar tot 15/16 jaar is de catechese op een doordeweekse avond van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Lucaskerk.

lees meer »
 
Gespreksgroep Gespreksgroep

Elk jaar wordt in september de gelegenheid geboden om een gespreksgroep te starten van jongeren die overwegen belijdenis te doen.

lees meer »
 
Voor wie nieuw is in de wijk Voor wie nieuw is in de wijk

Omdat er vanuit en naar onze wijk veel wordt verhuisd, is het voor onze wijkgemeente van groot belang om zo vlug mogelijk contact te leggen met de mensen die hier nieuw komen wonen en hen te laten weten dat er voor hen een kerkelijk onderdak te vinden is in de Lucaskerk.

lees meer »
 
Katholieke vieringen Bethlehemparochie Katholieke vieringen Bethlehemparochie

De Lucaskerk biedt onderdak aan meerdere geloofsgemeenschappen, waaronder de Bethlehemparochie.

lees meer »
 
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 30-04-2017 om 10.45
meer details

HB Squad 076
datum en tijdstip 12-05-2017 om

meer details

Kerkwerkersbijeenkomst
datum en tijdstip 13-05-2017 om 16.00 uur
meer details

 
Nieuw Beleidsplan Protestantse Gemeente Breda
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor onze gemeente (voor 2017-2020). Op de kleine kerkenraadsvergadering van 6 april is de voorlopige versie besproken. Die ligt nu ook ter inzage voor de gemeente. U kunt het stuk inzien via deze link. Tot 20 mei kunt u op- en aanmerkingen via de mail doorgeven aan de plaatsvervangend scriba: . Op  15 juni zal de kleine kerkenraad zich er opnieuw over buigen, waarna het beleidsplan definitief zal worden vastgesteld in de vergadering van de grote kerkenraad op 26 juni.
 
 
Flimpje over ons jeugdwerk
Volg deze link voor het filmpje!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.