Als gemeente Als gemeente

Doorgaan met bouwen in vertrouwen. Dat is ons motto. We hebben vertrouwen in de goede God dat Hij ons zal inspireren en nabij zal zijn bij het werk in Zijn kerk, zodat we door kunnen gaan, ondanks crises in de wereld en in de kerk. We hebben ook vertrouwen in de gemeenteleden van de wijkgemeente, dat zij mee willen bouwen aan onze kerk en hun verantwoordelijkheid daarvoor zullen oppakken. ‘Bouwen’ betekent voor ons ook: anders (meer, groter, dieper) worden dan we nu zijn.  

 
Groeigroep Groeigroep

Groeigroep Noorderbeemden

De Groeigroep Noorderbeemden bestaat uit een aantal personen die regelmatig bij elkaar komen om met elkaar te praten over hun geloof.
 

lees meer »
 
Gespreksgroep Gespreksgroep

Elk jaar wordt in september de gelegenheid geboden om een gespreksgroep te starten van jongeren die overwegen belijdenis te doen.

lees meer »
 
Voor wie nieuw is in de wijk Voor wie nieuw is in de wijk

Omdat er vanuit en naar onze wijk veel wordt verhuisd, is het voor onze wijkgemeente van groot belang om zo vlug mogelijk contact te leggen met de mensen die hier nieuw komen wonen en hen te laten weten dat er voor hen een kerkelijk onderdak te vinden is in de Lucaskerk.

lees meer »
 
Katholieke vieringen Bethlehemparochie Katholieke vieringen Bethlehemparochie

De Lucaskerk biedt onderdak aan meerdere geloofsgemeenschappen, waaronder de Bethlehemparochie.

lees meer »