Groeigroep Groeigroep

Groeigroep Noorderbeemden

De Groeigroep Noorderbeemden bestaat uit een aantal personen die regelmatig bij elkaar komen om met elkaar te praten over hun geloof.
Aan de hand van een boekje met thema’s voor geloofsgesprekken en bijbehorende Bijbelgedeelten, vragen en gesprekssuggesties praten we met elkaar over het aangegeven thema. Op deze manier kunnen in de gesprekken allerlei aspecten van het geloof in het dagelijks leven aan de orde komen. We vinden het belangrijk om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren en ervaren zo steun van elkaar. We hopen God beter te leren kennen in Jezus Christus en door Zijn Geest en zo te groeien in geloof.
Eén van de deelnemers bereidt de avond voor; in de regel doen we dit bij toerbeurt.
We beginnen de avond om 8 uur met zingen en eindigen met gebed. Natuurlijk is er ook tijd voor koffie of thee.
Op dit moment gebruiken we een boekje voor Gemeente Groei Groepen, uitgegeven door het Evangelisch Werkverband,  een vernieuwingsbeweging binnen de PKN en o.a. bekend van de Evangelische Liedbundel.

In het Lucasbericht, in de agenda, laten we weten wanneer en waar de Groeigroep bij elkaar komt. In de regel is dit één maal per maand, vanaf september tot in juni.

Voor meer informatie kunt u ons mailen.
 

terug