Ledenadministratie Ledenadministratie

Ledenadministratie

De kerkelijke ledenadministratie gebeurt centraal in Breda.

De Lucaskerk heeft een steunpunt waar u mutaties kunt aanleveren.
Het mailadres is:

terug