Maaltijd van de Heer Maaltijd van de Heer
Maaltijd van de Heer

Eenmaal in de zes weken vindt er een viering rondom de Maaltijd van de Heer plaats.
De viering van de maaltijd wordt geleid door de predikant. Er wordt een tafelgebed uitgesproken en er wordt uitgenodigd tot de vredegroet en deelname aan de Maaltijd van de Heer.
We zijn gewend om lopend avondmaal te vieren. Brood, wijn en druivensap worden aangereikt. Mensen die niet in staat zijn naar voren te lopen, worden zittend bediend. Kinderen mogen deelnemen onder verantwoordelijkheid van de ouders. Ook gasten zijn welkom, namelijk een ieder die voor zichzelf een plaats weet in de gemeenschap van Jezus Christus.
Om de verbinding met de maatschappij om ons heen te maken, wordt er onder gemeenteleden vooraf aan deze viering voedsel ingezameld voor de voedselbank in Breda.
terug