Cantorij Cantorij

De cantorij ondersteunt de gemeentezang door het voorzingen en in wisselzang zingen van minder bekende liederen. Zij verleent ook een bijdrage aan de eredienst door het zingen van een- of meerstemmige liturgische muziek. De cantorij repeteert eenmaal per week. Heeft u interesse, kom eens luisteren op één van de repetities op dinsdagavond van 20.00 tot 21.45 uur.

 

terug