De werkgroep Pastoraat

werkgroep pastoraat
De werkgroep Pastoraat

Omzien naar elkaar is pastorale zorg. Het is een taak van ons allemaal. De werkgroep pastoraat draagt ertoe bij dat we in de kerk die taak kunnen uitvoeren.
Verbinding en aandacht zijn twee belangrijke begrippen in de pastorale zorg. Het gaat erom dat we betrokken zijn bij elkaar, oog hebben voor elkaar in allerlei situaties en op allerlei momenten.
Pastorale zorg kan spontaan gebeuren, wanneer we in een ontmoeting geïnteresseerd naar het verhaal van de ander luisteren.
Pastorale zorg betekent ook samen stilstaan bij de kernmomenten in het leven: als een kind is geboren, bij het aangaan van een levensverbintenis, bij een overlijden en ook op momenten zoals de stap naar een volgende school of studie, een jubileum, een bijzondere verjaardag.
Soms kan het moeilijk zijn om het roer in handen te houden, ervaar je dat leven pijn doet. Als je behoefte hebt aan een gesprek, neemt de predikant tijd voor je. Naast de predikant kunnen ook anderen een luisterend oor bieden. Een gesprekspartner zoeken we zorgvuldig met iemand uit, passend in de situatie.
In al deze vormen van pastorale zorg willen we elkaar inspireren en een afspiegeling zijn van de liefde van God voor deze wereld.

 

 

terug